บริการ Wifi ภายในอาคาร สำหรับผู้เข้าพัก ด้วยจุด Hot Spot กระจายสัญญาณทั้ง 2 อาคาร ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน